Informacija

Privatumo politika

Privatumo politika atspindi www.g-networks.lt klientų duomenų tvarkymo praktiką. Jei jums kiltų kokių nors su šia tema susijusių klausimų, siųskite laišką el. paštu: info@g-networks.lt

Sutikdami su šia Privatumo politika, jūs sutinkate, kad jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jūsų užsakymus, taip pat, kad jūsų Asmens duomenys bus perduoti mūsų partneriams, vykdantiems pristatymo paslaugas.

Jūs suteikiate mums teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje ir kituose mūsų dokumentuose.

INFORMACIJOS RINKIMAS

UAB „G-Networks“ vadovaujasi LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Mes renkame duomenis apie savo klientus naudodamiesi:

 • registracijos formomis, 
 • kai perkate mūsų PRODUKTUS ar gaunate PASLAUGAS, 
 • jums pateikus duomenis apie save internetu ar kitu būdu.

Duomenys, kurie gali būti renkami PASLAUGŲ teikimo tikslais:

 • Užsakymų vykdymo tikslu – vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris. 
 • Nemokamų elektroninių leidinių prenumeratos tikslu – vardas, pavardė, el. pašto adresas. 
 • Kliento elektroninio pašto adresas ir telefonas tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. 

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika.

ASMENINĖS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

Mes naudojame jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • tvarkydami užsakymus, registraciją, užklausas, 
 • vykdydami jūsų užsakymus – siųsdami užsakymo būsenas, siųsdami naujienlaiškius.

Įsipareigojame niekada neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui; 
 • teikiant PASLAUGAS – mūsų partneriams, teikiantiems PRODUKTŲ pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas PASLAUGAS. Šiems PASLAUGŲ tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai PASLAUGAI atlikti. Jūsų duomenų saugumo reikalavimas keliamas visiems su mumis dirbantiems PASLAUGŲ teikėjams; 
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. 

TIESIOGINĖ RINKODARA

Stengiamės mūsų klientus informuoti apie galinčią sudominti informaciją: specialius PASLAUGŲ ir PRODUKTŲ pasiūlymus, akcijas, naujienas.

Taip pat visais atvejais galite rašyti elektroninį laišką adresu info@g-networks.lt ir nurodyti, kad nepageidaujate gauti pasiūlymų. Tiesioginių pasiūlymų teikimas nutraukiamas tik jūsų aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydami nesutikimo motyvų, taip pat raštu prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

INFORMACIJOS SAUGOJIMO TERMINAI

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti.

Nepaisant aukščiau nurodytų informacijos saugojimo terminų, jūsų Asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina, jeigu jūsų pateiktais duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su atitinkamu klientu, ar jeigu mes esame pastebėjęs atitinkamo kliento padarytus Taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas).

Jūs taip pat turite teisę:

 • prašyti ištaisyti jūsų asmens duomenis, kai jie yra netikslūs ir/arba nepilni; 
 • prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą tol, kol mes patikrinsime šių duomenų tikslumą. Tokiu atveju, asmens duomenų tvarkymo apribojimo laikotarpiu jūs neturėsite galimybės įsigyti mūsų PASLAUGŲ ir/ar PRODUKTŲ; 
 • prašyti gauti mūsų automatiniu būdu tvarkomus jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus. 
 • pateikę mums prašymą raštu, elektroniniu paštu ar telefonu, nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu ir reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus, iš karto išreikšdami savo nesutikimą arba pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais. 

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

G-Networks

UAB
Įmonės kodas: 301152569
PVM kodas: LT100004143116
Adresas: P. Žadeikos g. 20-5, LT-06321 Vilnius