Informacija

Grąžinimo taisyklės

1. PRODUKTŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS DĖL NETINKAMOS KOKYBĖS

1.1 Parduotų PRODUKTŲ trūkumai šalinami, nekokybiški PRODUKTAI keičiami ir grąžinami vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.“

1.2. Pirkėjui atsisakant PRODUKTO, kurio sudėtyje yra fizinė įranga, būtina laikytis šių sąlygų:

1.2.1. grąžinama įranga turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

1.2.2. grąžinama įranga turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

1.2.3. grąžinama įranga turi būti švari;

1.2.4. pateikiamas rašytinis prašymas nurodant vieną pasirinktą pageidavimą iš galimų: nemokamai pašalinti trūkumus, nemokamai pakeisti netinkamos kokybės įrangą, vienašališkai nutraukti sutartį ir sugrąžinti už PRODUKTĄ sumokėtą kainą;

1.2.5. pateikiamas PRODUKTO įsigijimą patvirtinantis dokumentas (kasos kvitas, sąskaita faktūra, PRODUKTO priėmimą patvirtinantis dokumentas).

1.3. PRODUKTŲ pristatymo išlaidas apmoka Pardavėjas tuo atveju, jeigu grąžinimui ar pakeitimui siųstuose PRODUKTUOSE nustatyta trūkumų. PRODUKTUOSE nenustačius trūkumų, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. 

2. PRODUKTŲ GRĄŽINIMAS DĖL SUTARTIES ATSISAKYMO

2.1. Pirkėjas – fizinis asmuo turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Pirkėjui – juridiniam asmeniui Pardavėjas tokios teisės nesuteikia.

2.2. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: PASLAUGŲ sutartims, pagal kurias PASLAUGOS Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš PASLAUGŲ teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį; sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų PRODUKTŲ, kurie nėra iš anksto pagaminti ir kurie gaminami atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl PRODUKTŲ, kurie yra aiškiai pritaikyti Pirkėjo asmeninėms reikmėms, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas Pirkėjui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

2.3. Pirkėjas, norėdamas grąžinti PRODUKTĄ, turi pateikti aiškų savo sprendimą elektroninio pašto adresu info@g-networks.lt. Elektroninio laiško „Subject“ eilutėje Pirkėjas turi nurodyti PRODUKTŲ įsigijimo PVM sąskaitos – faktūros numerį ir prierašą „Grąžinami produktai“. Grąžinant PRODUKTĄ būtina pateikti jo įsigijimą patvirtinančio dokumento (PVM sąskaitos – faktūros) kopiją. 

2.4. Pirkėjui grąžinant PRODUKTUS po Pirkimo pardavimo sutarties nutraukimo, kurių sudėtyje yra fizinė įranga, būtina laikytis šių sąlygų:

2.4.1. grąžinama įranga nebuvo naudojama;

2.4.2. grąžinama įranga nebuvo sugadinta;

2.4.3. grąžinama įranga yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje, išskyrus pakuotės išvaizdos pakitimus, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę;

2.4.4. nuo grąžinamos įrangos nebuvo nuimtos originalios etiketės;

2.4.5. grąžinama įranga yra tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

2.5. Pardavėjas elektroniniu paštu per 14 dienų informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta įranga atitiko aukščiau išvardintas sąlygas.

2.6. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pareiškimą, privalo nedelsdamas patvirtinti patvariojoje laikmenoje Pirkėjui, kad gavo jo Pirkimo pardavimo sutarties atsisakymą. Pareiga įrodyti, kad laikėsi reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

2.7. Pirkimo pardavimo sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų: kai sudaroma Pirkimo pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo gauna užsakytą  PRODUKTĄ arba, jeigu PRODUKTAS pristatomas skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo gauna paskutinę partiją ar dalį.

2.8. Pareiga įrodyti, kad laikėsi teisės aktų reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

G-Networks

UAB
Įmonės kodas: 301152569
PVM kodas: LT100004143116
Adresas: P. Žadeikos g. 20-5, LT-06321 Vilnius